Notuleren

Voor een professionele en foutloze verslaglegging van vergaderingen, studiedagen, brainstormsessies of andere bijeenkomsten met een informatief of besluitvormend karakter.